Статьи

Гимн Японии

Гимн Японии

 

Транслитерационное чтение гимна

Ki-mi-ga-yo o wa Chiyoni yachiyoni
sazare ishi no iwa o to narite
Koke no musu made

 

Гимн Японии   Транслитерационное чтение гимна Ki-mi-ga-yo o wa Chiyoni yachiyoni sazare ishi no iwa o to narite Koke no musu made  
Loading